Gustav Adolfi Muusikakool

26.05.2016

Alates 2007. a sügisest alustas Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumides, Suur-Kloostri 16, tegevust Gustav Adolfi Koolituskeskuse juurde loodud Gustav Adolfi Muusikakool.

Alates 2009. aasta sügisest alustas muusikakoolis tegevust ka Laulustuudio.

Õppetöö muusikakoolis põhineb tasemeõppel, kus pilli-, ansambli- ja teooriatunnid on temaatiliselt seotud samaaegselt ning suur rõhk on koosmängul, improviseerimisel ja omaloomingul. Juba algõppes käsitletakse erinevaid stiile (klassika, jazz, pop, rock, latin jt), millest hiljem on õpilasel võimalik valida endale sobivaim.

Õpetajateks on noored ja andekad tegevmuusikud, kelle juhendamisel saavad õpilased muusikat õppida ja harrastada ning areneda õpilasele sobivas tempos.

Gustav Adolfi Muusikakooli õppeinstrumentide valik on orienteeritud tunnustatud kvaliteedile, õppemetoodika on nüüdisaegne ja innovaatiline.

Õppima on oodatud algajad ja edasijõudnud, nii õpilased kui ka täiskasvanud – kõik, kellel huvi pillimängu, laulmise, bänditegemise vastu.

Gustav Adolfi Muusikakooli visioon
•    Eesti parim – kaasaegse, omanäolise  ja innovaatilise lähenemisega muusikakool noortele ning täiskasvanutele.

Eesmärgid noortele ja täiskasvanud õppijatele
•    pakkuda erinevate stiilide kuulamise- ja koosmängukogemust
•    tunda musitseerimisest ise rõõmu ja pakkuda seda teistele
•    innustada ja motiveerida õppima, hindama vaimseid väärtusi, mis lisavad elule rõõmu ning sära
•    avardada silmaringi ning muusikalist kompetentsi
•    julgustada  loomingulisusele, toetada initsiatiivi ja aktiivsust
•    pakkuda mitmekülgseid arenguvõimalusi, eduelamust ja tunnustust
•    aidata kujuneda loovalt mõtlevatel isiksustel, kes  soovivad õppida ning oskavad õpitut hinnata ja edasi kanda

Gustav Adolfi Muusikakooli patroon on helilooja Erkki-Sven Tüür.

Õppetöö on tasuline ning toimub eesti, vene ja inglise keeles.

Gustav Adolfi Muusikakooli a/a: EE782200221037819917

Gustav Adolfi Muusikakooli juhataja on alates 2007. aastast Moonika Tooming.
Tegevjuhina alustas tööd 2015/2016. õppeaastast Rauno Laikjõe.

Täiendav info muusikakooli koduleheküljel: www.gam.ee