Gustav Adolfi Gümnaasiumi lastevanemate koosolekud

11.09.2018
Austatud Gustav Adolfi Gümnaasiumi lapsevanemad!
 
 
Kutsun kõiki lapsevanemaid osalema Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta lastevanemate koosolekutel GAG Kotzebue majas ja peamajas järgmistel aegadel:
 
24. septembril kell 17.30 - 1. - 3. klasside (I kooliastme) lapsevanemad - Kotzebue maja aatriumis Vana-Kalamaja 9, Tallinn
 
 
25. septembril kell 17.30 - 4. - 6. klasside (II kooliastme) lapsevanemad - Kotzebue maja aatriumis Vana-Kalamaja 9, Tallinn
 
 
26. septembril kell 17.30 - 7. - 9. klasside (III kooliastme) lapsevanemad - Mederi saalis Suur-Kloostri 16, Tallinn
 
 
27. septembril kell 17.30 - gümnaasiumiosa klasside lapsevanemad - Mederi saalis Suur-Kloostri 16, Tallinn
 
 
28. septembril kell 17.30 Kotzebue maja aatriumis Vana-Kalamaja 9 vanematekogu koosolek (klassides valitud vanematekogu liikmed ja asendusliikmed) 
 
 
Koosolekute päevakord:
 
 
1. Kokkuvõte 2017/2018. õppeaastast, 2018/2019. õppeaasta eesmärgid ja oluline info – direktor Hendrik Agur.
 
2. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2017/2018. õppeaastal – GAG hoolekogu esimees Rando Antsmäe. 
 
3. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lastevanematest hoolekogu liikmete valimised (igast kooliastmest üks vanem).
 
4. Kokkuvõte Gustav Adolfi Sihtasutuse tegevusest - GA Sihtasutuse nõukogu liige.
 
5. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lastevanematest Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu liikmete kandidaatide esitamine.
 
6. Kokkuvõte vanematekogu tööst 2017/2018. õppeaastal – GAG vanematekogu juhatuse liige. 
 
 
Üldkoosolekule järgnevad klassi lastevanemate koosolekud ja vanematekogu liikmete valimised. Orienteeruv klasside lastevanemate koosolekute lõpp kell 20.00.
 
 
Lugupidamisega
Hendrik Agur
Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor