Gümnaasiumi reaal-loodusteaduse õppesuund

17.08.2016

Matemaatika süvaõppega klassid avati Gustav Adolfi Gümnaasiumis 1960. aastal, mis 1975. aastal muudeti matemaatika-füüsika süvaõppega klassideks ning 2012. aasta jaanuaris nimetati ümber reaal-loodusteaduse õppesuunaks.

Reaal-loodusteaduse õppesuuna peaks valima õpilane, kes

  • huvitub loodusseadustest, nende matemaatilisest kirjeldamisest ja analüüsist ning praktilistest rakendustest;
  • soovib jätkata õpinguid loodus- ja reaalainetega seotud erialadel TÜ-s, TTÜ-s, TLÜ-s või mõnes välisülikoolis.

Reaal-loodusteaduse õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 90 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 6 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Matemaatikat õpitakse süvendatult laia õppekava järgi. Riikliku õppekava laia matemaatika 14 kursusele on lisatud 5 kursust, kus lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid, lisaks probleem- ja tõestusülesandeid. Üks nädalatund matemaatikat on rühmatunnina.

Füüsikat õpitakse süvendatult. Riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kohustuslikku kursust, sealhulgas 2 füüsika praktikumi kursust, kus lahendatakse keerulisi probleemülesandeid ja tehakse hulgaliselt praktilisi töid. Üks nädalatund füüsikat on rühmatunnina. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida füüsika lisakursust. 

Keemiat õpitakse süvendatult kogu gümnaasiumi vältel. Lisaks riikliku õppekava 3 kursusele on lisatud 3 kursust, sealhulgas 2 praktilise keemia valikkursust. Lisaks on õpilasel võimalik juurde valida keemia lisakursust.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keeles riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 4 kursust, mille hulgas õpitakse täiendavalt ka loodusteaduslikku inglise keelt. Gümnaasiumi lõpuks omandatakse reaal-loodusteaduslikus õppesuunas inglise keeles B2, C1 või C2 tase, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL), ja vene keeles A2.2/B1 tase. Õpilasel on võimalik valida lisaks rootsi keele või prantsuse keele kursuseid.

Rakenduste loomise ja programmeerimise alused õppesuuna juurde kuuluv kohustuslik kursus. Õpilased, kes on eelnevalt programmeerimist õppinud, saavad kursusel diferentseeritud ülesandeid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele.

Õpilase valikul on võimalik osaleda täiendavatel kursustel koolis (nt kõne ja väitlus, ettevõtlikkus- ja majandusõpetus, joonestamine, filosoofia, hiina keel, elu keemia, programmeerimine, kirjakunst, füüsika, keemia, bioloogia, prantsuse keel, rootsi keel, inglise keele riigieksami ettevalmistus, segakoor, puhkpilliorkester jne), Gustav Adolfi Koolituskeskuses (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolis, Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis. Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja –olümpiaadideks.

 

Süvendatud õpe reaal- ja loodusainetes annab parema võimaluse edukaks osalemiseks ainevõistlustel. Läbi aegade on selle õppesuuna õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi ka rahvusvahelistel reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Reaal-loodusteaduse õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.