Gümnaasiumi prantsuse keele õppesuund

17.08.2016

Prantsuse keele süvaõppega klassid avati 1967. aastal.

Prantsuse keele õppesuunaga klass jaguneb kaheks, kus üks rühm õpib prantsuse keele õppesuunal ja teine inglise keele õppesuunal.

Prantsuse keele süvaõppega rühmas on prantsuse keelt eelnevalt põhikoolis õpitud alates 2. klassist või oskab prantsuse keelt vähemalt B1 tasemel. Alates 2016/2017. õppeaastast õpitakse prantsuse keele õppesuunal kahte võõrkeelt: prantsuse keelt ja inglise keelt. Õpilasel on võimalus juurde valida vene keele ja/või rootsi keele kursuseid.

Prantsuse keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 89 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 7 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Prantsuse keele õppimist jätkatakse gümnaasiumis süvendatult.  Riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud  11 kursust, mille hulgas 2 kursust „Prantsuse keelt kõnelevate maade kultuurilugu“ ja 2 kursust „Tallinna ajalugu ja giidiõpet“ prantsuse keeles. Giidiõppe käigus omandatakse giiditöös vajaminev sõnavara ja teadmised Tallinna ajaloost, arhitektuurist ja vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinnas. Prantsuse keele süvaõpperühmade õpilased omandavad prantsuse keele vähemalt B2 tasemel, mis annab võimaluse sooritada edukalt rahvusvahelist prantsuse keele eksamit Delf Scolaire.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 3 kursust. Prantsuse keele õppesuuna õpilased omandavad gümnaasiumi lõpuks inglise keele B2, C1 või C2, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL).

Matemaatikat õpitakse prantsuse keele õppesuunas laia matemaatika õppekava järgi, millele on lisatud 1 kursus (kokku 15 kursust).

Keeleklassi õpilased harjutavad giiditööd, võõrustades kooli külalisi, tutvustades koolimaja, Eesti haridussüsteemi ja viies läbi giidituure Tallinna vanalinnas. Prantsuse-inglise keele klassis õppimine annab hea võimaluse jätkata õpinguid välismaa ülikoolides. Õpilased omandavad vajaliku sõnavara, saavad palju praktikat suhtlemiseks võõrkeeles ja suudavad edukalt sooritada võõrkeeleeksameid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on reaal-loodusteaduse õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele.

Õpilase valikul on võimalik osaleda täiendavatel kursustel koolis (nt kõne ja väitlus, ettevõtlikkus- ja majandusõpetus, joonestamine, filosoofia, hiina keel, elu keemia, programmeerimine, kirjakunst, füüsika, keemia, bioloogia, prantsuse keel, rootsi keel, inglise keele riigieksami ettevalmistus, segakoor, puhkpilliorkester jne), Gustav Adolfi Koolituskeskuses (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolis, Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis. Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja –olümpiaadideks.

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.