Gümnaasiumi inglise keele õppesuund

17.08.2016

Inglise keele süvaõppega klassid loodi 1989. aastal.

Inglise keele õppesuunaga klass jaguneb kaheks, kus üks rühm õpib prantsuse keele õppesuunal ja teine inglise keele õppesuunal.

Inglise keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 90 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 6 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Inglise keele õppesuuna õpilased alates 2017/2018. õppeaastast õpivad gümnaasiumis kahte võõrkeelt: inglise keelt ja prantsuse keelt. Õpilasel on võimalus juurde valida vene keele ja/või rootsi keele kursuseid.

Inglise keele süvaõppega rühma inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud  9 kursust, mille hulgas 2 kursust „Inglise keelt kõnelevate maade kultuurilugu“  ja 2 kursust „Tallinna ajalugu ja giidiõpet“ inglise keeles. Giidiõppe käigus omandatakse giiditöös vajaminev sõnavara ja teadmised Tallinna ajaloost, arhitektuurist ja vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinnas. Inglise keele süvaõpperühmade õpilased omandavad inglise keele C1 või C2 tasemel, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL).

Prantsuse keele õpinguid alustab inglise keele rühm algkursusest. Eelnev prantsuse keele  õppimine ei ole nõutav. Riikliku õppekava prantsuse keele 5 kursusele on lisatud 6 kursust prantsuse keelt. Inglise keele süvaõpperühmade õpilased omandavad prantsuse keele B1 tasemel.

Matemaatikat õpitakse inglise keele õppesuunas laia matemaatika õppekava järgi, millele on lisatud 1 kursus (kokku 15 kursust).

Keeleklassi õpilased harjutavad giiditööd, võõrustades kooli külalisi, tutvustades koolimaja, Eesti haridussüsteemi ja viies läbi giidituure Tallinna vanalinnas. Prantsuse- inglise keele klassis õppimine annab hea võimaluse jätkata õpinguid välismaa ülikoolides. Õpilased omandavad vajaliku sõnavara, saavad palju praktikat suhtlemiseks võõrkeeles ja suudavad edukalt sooritada võõrkeeleeksameid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on inglise keele õppesuunal kirjanduse riikliku õppekava 5 kursusele lisatud 2 kursust.

Riigikaitse 2 kursust on kõikide õppesuundade juurde kuuluv kohustuslik kursus nii noormeestele kui neidudele.

Õpilase valikul on võimalik osaleda täiendavatel kursustel koolis (nt kõne ja väitlus, ettevõtlikkus- ja majandusõpetus, joonestamine, filosoofia, hiina keel, elu keemia, programmeerimine, kirjakunst, füüsika, keemia, bioloogia, prantsuse keel, rootsi keel, inglise keele riigieksami ettevalmistus, segakoor, puhkpilliorkester jne), Gustav Adolfi Koolituskeskuses (nt rakendusbioloogia, filmikunsti ajalugu, teatrianalüüsi praktikum, laia matemaatika riigieksami ettevalmistus jne), Gustav Adolfi Muusikakoolis, Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis. Gustav Adolfi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Sihtasutus toetavad õpilaste osalemist Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendkursustel. Lisaks tehakse ettevalmistustööd erinevateks ainevõistlusteks ja –olümpiaadideks.

Inglise keele õppesuuna tunnijaotusplaani vaata siit.