GAG õpetajad alustavad kooliaastat motivatsioonikonverentsiga

25.08.2017

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad alustavad uut kooliaastat motivatsioonikonverentsiga, et ergutada meelt ja saada ideid uueks algavaks õppeaastaks muutunud õpikäsituse paremaks rakendamiseks kõikides kooliastmetes.

Kool esitas taotluse Sihtasutus Innove meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus” ja “Haridusasutuse juhtide koolitus“ avatud taotlusvoorus ning sai toetust projekti nr 2014-2020.1.02.16-0296  „Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine GAGs“ elluviimiseks.

Projekti üks tegevustest on motivatsioonikonverentsi "Õpetaja kui muutunud õpikäsituse teostaja" korraldamine GAG õpetajatele. Motivatsioonipäev toimub Tallinnas, Bliss majas, 29. augustil kell 09.00-16.30.

Konverentsipäeval esinevad ettekannetega:

kell 09.00 Linnar Viik (ettevõtja, Eesti Riigi IT ja AI visiooni kujundaja) ettekandega “Kuhu maailm liigub – miks on vaja muutuda”

kell 10.30 Priit Kruus (TLÜ, Humanitaarteaduste instituut) ettekandega "Muutunud õpikäsitus - püüd ideest teostuseni"

kell 13.00 Pille Slabina (TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus, haridusarendaja) “Muutunud õpikäsitust toetavad õppemeetodid” 

kell 15.00 Tiia Rüütmann (TTÜ Eesti Inseneripedagoogika keskuse juhataja, dotsent) ettekandega “Tänapäeva õppija roll õppeprotsessis” 

Info projekti raames toimuvate tegevuste kohta siin.

Linnar Viik rääkimas maailma muutustest ja muutumise vajalikkusest.

Priit Kruus muutuvat õpikäsitust lahti mõtestamas.                                              

Õpetajad üksteise "säutse" piilumas!

Pille Slabina pani küsima selle üle, milline on Eesti kool                                          

Inspireerivat kolleegi tuleb alati toetada!

Tiia Rüütmann rääkimas STEM-meetodist