GAG märgid

31.10.2016

GAG märgid on Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste ja kogu koolipere rituaalsed toimingud, sümboliseerimaks ja tugevdamaks koolipere vankumatut ühtsust, ühiselt kokkulepitud väärtusi ja avatust maailmale.

GAG märke kasutavad GAG õpilased, GAG töötajad ja GAG vilistlased.

 

GAG märke kasutatakse kooli pidulikel sündmustel:

- gümnasistiks vastuvõtmisel;

- kooli lõpumärkide tseremoonial;

- esimesse klassi vastuvõtul;

- põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel;

- kooli pidulikel aktustel ja üldrahvalikel sündmustel.

Tutvustav video

GAG samm

 

Lähteasend – kaks jalga kõrvuti

GAG samm – astu vasaku jalaga lühike samm ette ning vii parem jalg vasakust mööda nii, et parama jala kand ja vasaku jala ninaosa jäävad ühele joonele ning aseta parema jala ninaosa suunaga 45 kraadi paremale.

 

GAG sammu tähendus: see samm sümboliseerib kindlat soovi, astuda elus edasi – samm-sammu haaval, avastades ja kohates uusi inimesi, võttes elult vastu huvitavaid väljakutseid, kohustusi ja vastutust. Sammu lõpp-asend – parem jalg eespool pööratult 45 kraadi paremale, sümboliseerib GAG koolipere liikme, avatust, lahkust ja kindlameelset elujaatavat hoiakut.

 

GAG viibe

 

Lähteasend – GAG sammu seisak (GAG samm on astutud. NB! GAG viibet tehakse ainult koos eelnevalt astutud GAG sammuga)

 

GAG viibe koosneb kolmest komponendist:

1)    aseta parem käsi rinnale südame kohale;

2)    aseta käed enda ette (palvesse) kokku, kusjuures näpud on suunatud üles ning näpuotsad asuvad silmade joonel;

3)    langeta vasak käsi ning aseta parem käsi, käelaba üles ja ettesuunatult enda kõrvale nii, et küünarnukk moodustab nurga 90 kraadi (sellest asendist minnakse vajadusel üle GAG võttele).

 

GAG viibet võib kasutada koos GAG sammuga, st GAG viipele eelneb GAG GAG samm. Komplekti GAG samm – GAG viibe – GAG võte, kasutatakse eriti pirulikel sündmustel ( gümnasistiks vastuvõtt, väärikate autasude vastuvõtt, nt GA Sihtasutuse tunnustus jms, täpsustame).

 

GAG viipe tähendus: GAG viipe esimene aste, käsi südamel sümboliseerib soovi, olla kogu oma südamega koolipere liige ning kanda selle väärtusi, käed ees-koos palve asendis sümboliseerib tänulikkust ja palvet olla hoitud ja armastatud ning käsi kolmandas asendis, kinnitust oma ustavusele kooli ja Eesti riigi väärtuste ees seismisele.

 

GAG (tervitus) võte

 

Parem käsi enda ees 90 kraadi õlajoonega, näpud üles suunatud (mõlemal võttee tegijal). Pannakse tervituseks samat asendit hoides näpud vaheliti ja raputatakse käsi endiselt ülemises asendis kolm korda. Käe raputamist alustatakse vanemalt noorema suunas (vanema klassi õpilane noorema klassi õpilase suunas, vanem inimene noorema inimese suunas).

 

Tervitusvõtet kasutatakse kahe koolipere liikme vahel ainult koos eelnenud GAG viipega, see tähendab et tervitusele eelneb GAG viibe ja samm /arutame võib olla ka eraldi kasutada/.

 

GAG võtte tähendus: GAG võte on koolipere liikmete vaheline ülim austusavaldus, mida kasutatakse lojaalsuse ja lugupidamise märgiks pidulikel sündmustel või mujal, kus see on sobilik.