Erasmus+ KA1 2016-2018

30.07.2017

Erasmus + projekt

"Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpiränded kooli õppekava uuendamiseks"

Projekti periood: 1.06.2016 - 31.05.2018

Projekti juht: Kerli Koppel, Lilian Reinmets.

Projektis osalevad õpetajad (14 osalejat): Tiina Naissoo, Dagmar Hallmägi, Tiina Laanes, Kristel Tamm, Henrik Salum, Kristjan Salum, Kelly Laksberg...

Partnerid:   Ellinogermaniki Agogi S.A (Kreeka), College Internationale de Cannes (Prantsusmaa), AEDE-France (Prantsusmaa), EduKarjala (Soome), Fagerlia Upper Secondary School (Norra), Institut Montserrat (Hspaania), Institute for Training, Employability and Mobile learning (Itaalia).

Koolitused/töövarjuna viibimine:

  • Tiina Naissoo koolitus "Developing an Engaging Science Classroom" Atticas, Kreekas, juuli 2016
  • Dagmar Hallmägi koolitus "C'est comme ga  que ga se dit" Cannes, Prantsusmaal, august 2016
  • Tiina Laanes  koolitus "How to Teach Europe in an Attractive Way" Strasbourg'is, Prantsusmaal, november 2016
  • Kristel Tamm töövari  Fagerlia Upper Secondary Schoolis, Norras, märts 2017
  • Lilian Kippasto  koolitus "Get up with Natural Sciences" Joensuus, Soomes, mai 2017
  • Henrik Salum töövari Institut Montserratis Barcelonas, Hispaanias, märts 2017
  • Kristjan Salum koolitus "Public Speaking and Presentation Skills for Teachers, Trainers and Education Stuff", Bolognas, Itaalia, mai 2017