Erasmus+ KA1 2016-2018

23.01.2017

Proejekti nimetus: Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpiränded kooli õppekava uuendamiseks

Projekti periood: 1.06.2016 - 31.05.2018

Projekti juht: Kerli Koppel

Projektis osalevad õpetajad (14 osalejat): Tiina Naissoo, Dagmar Hallmägi, Tiina Laanes, Kristel Tamm, Henrik Salum, ... 

Partnerid:   Ellinogermaniki Agogi S.A (Kreeka), 

Koolitused/töövarjuna viibimine: