Dokumendi vormid

09.06.2017
Avaldus üleminekuklassi sisseastumiseks    saadetakse vanematele elektroonselt e-posti teel
Avaldus 7.c klassi sisseastumiseks saadetakse vanematele elektroonselt e-posti teel
Avaldus gümnaasiumi I astmele sisseastumiseks avaldus
Avaldus koolist lahkumiseks avaldus
Ringkäiguleht  ringkäiguleht

Õppetööst vabastuse taotlus*
esitada kooli direktorile hiljemalt 5 tööpäeva
enne algust koos juhendaja/treeneri tõendiga       

avaldus

Lapsevanema ID

avaldus

Ruumide broneerimise avaldus

avaldus

 

 

Hinnetelehe näidis välismaale kandideerimiseks grades transcript