Direktori tänu möödunud 2016/2017. õppeaasta eest ja head soovid suveks

03.07.2017

Selles, et andekate ja tegusate  majakate võrgustik töötab täie hooga, pole mingisugust kahtlust. 12. klassi minev Robin Nool ületas just teivashüppes 5.30, Nikita Leo on arvatud Eestit esindava rahvusvahelise reaalainete olümpiaadi meeskonda. Nooremad kooliõed- ja vennad osalevad sadades ettevõtmistes, teaduskoolis, huviringides, koorides, laulustuudiotes, võimlemis- ja tantsukoolides ning õpivad ja arenevad, et saada tubliks inimeseks, saavutavad konkurssidel häid kohti ning on sellega teistele motiveerivaks eeskujuks ja majakaks. Kolm üle-Eestilise teadussaate Rakett 69 võitu ühele koolile kuue aasta jooksul, neist kaks viimasel kahel, kõneleb iseenda eest. Viimase kahe aasta võitjad Frida Laigu ja Karl Vilhelm Valter on inimestena erinevad, kuid nende silmis põleb sarnane tuluke, mis sütitab neid endid ja teisi – olla uudishimulik, tegus, julge ja ettevõtlik. Pakatada töökuse, avatuse ja abivalmidusega. Sellised on meie noored, kelle üle tunneme uhkust.

Ei erine 2016/2017. õppeaasta eelnevatest. Gustav Adolfi Gümnaasium on jätkuvalt hariduse esirinnas tublide õpetajate ja õpilaste pühendumuse, töökuse ja andekusega. Siiras tänu ja kummardus meie tublidele õpetajatele! Õpilaste tagasisidest, aga ka kooli atmosfäärist on üldteada, et meie õpetajad on lisaks professionaalsusele väga empaatilised ja sõbralikud ning eristuvad sellega suuresti, muutes kooli õhkkonna koduseks, meeldivaks ja arendavaks. Aitäh veelkord kallid õpetajad!

Meie kvaliteedimärgi kinnituseks on kujunenud Tallinna Haridusameti tunnustus “Edukas kool aineolümpiaadidel”, mis on juba seitsmendat aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumi käes. Head õpilaste sportlikku vaimu ja võimekust kinnitab ka esikoht Tallinna Koolinoorte sportmängudelt gümnaasiumide arvestuses.

Õppeaasta on pakkunud ligi kahesajale õpilasele palju võimalusi loominguks ja muusikaliseks tegevuseks. Kooli 385. sünnipäevaks valmis algupärane rokkooper “Gustav Adolfi kooli saladus” (libreto: Jaak Juske, muusika: Siim Aimla), mida etendati Nordea kontserdimajas. Aastavahetuse eel etendati Estonia kontserdisaalis ja Tartu Vanemuise ning Pärnu kontserdimajades koguperekontserti “Entel-tentel” ning alates veebruarikuust kuni juunikuu alguseni anti kokku kuus kontserti ENSV-aegsete lemmiklugudega kunagisest menukast telesaatest “Horoskoop”. Kontsertidest anti välja DVD-d ning lisaks nelik-CD sarja “Andebaas” üheksanda plaadina “Rakett – Andebaas IX” kõikide lõppenud õppeaasta muusikaprojektidega.

Kooli 385. sünnipäevaks valmis mahukas ohtra pildimaterjaliga raamat “Õnneliku kooli valem”, milles on meie inimeste poolt pisut teistmoodi käsitluse läbi antud ülevaade kooli viimase kümne aasta tegevusest, saavutustest ja arengutest.

Lõppenud õppeaasta on ka eriline  ehituste ja arenduste poolest. Palju aastakümneid remonti oodanud võimlamaja on restaureeritud terve aasta ning suve lõpuks saab see koolipere suureks rõõmuks valmis. Tallinna linn otsustas anda koolile uue õppehoone Vana-Kalamaja tänavas ning selles hakkavad õppima I ja II kooliastme õpilased. Uus õppehoone ehitatakse kapitaalselt ringi 1954. aastal koolimajaks ehitatud hoonest – lisatakse suur aatriumi ja lisaklasside ala. Õppehoone ehitamiseks on kool aktiivselt kaasa saanud rääkida alates projekteerimise algusest kuni viimase sisekujundusliku elemendini. Saame kaasaegse õpikeskkonna, mille oleme ise loonud. Aasta on olnud erakorraline. Õppehoone rajamise ja mõttekuse suhtes on olnud ka eriarvamusi ning lausa otsest vastuseisu, mis on teinud aasta pingelisemaks. Muudatused ühe vana ajaloolise kooli käekäigus võivadki põhjustada eriarvamusi ning neid tuleb austada ja võimalusi mööda arvesta. Samuti olla tänulik tähelepanu juhtimise eest kitsaskohtadele. Kuid kool peab arenema ja selleks, et õpilastel oleks õppimiseks ja arenguks parim õpikeskkond, enda eest seisma. Küllap kooli pikal ajalooteljel leiab õige pea kinnitust, et see samm oli õige ja mõistlik. Selleks aga tuleb kogu kooliperel hästi pingutada ja teha head koostööd.

Täname südamest kooli huvigruppe ja kümneid inimesi, kes on neid juhtinud ja nendes kaasa teinud ning kooli hüvanguks palju oma isiklikku aega kinkinud. Gustav Adolfi Sihtasutus – Marti Hääl, nõukogu esimees; GAG hoolekogu – Rando Antsmäe, hoolekogu esimees; GAG vanematekogu – Agur Jõgi, vanametakogu esimees; GAG vilistlaskogu – Aivar Rauam, kauaaegne vilistlaskogu end. esimees.

Just lõppes XII noorte laulu- ja tantsupidu. Kool osales seal nelja muusikakollektiiviga ja sadade noortega. Aitäh kallid koorijuhid-muusikaõpetajad ja puhkpilli orkestrijuht Merle Ilus ja Karin Kuulpak – segakoor, mudilas- ja poistekoor – Ly Tammerik, tütarlastekoor – Lilian Reinmets, puhkpilliorkester – Riho Sild.

Kallis koolipere, jääme koos projektijuhi Sirlet Viilase ja majandusjuhi Andrus Heinlaga suveks tööle, et meie uued ehitused ja remonditööd saaks kenasti sügiseks valmis. Teie aga puhake rõõmu ja mõnuga, unustage lausa kool vahepeal. Olge perega. Ujuge, tehke sporti, reisige ja minge maale. Lihtsalt puhake ja tegelege oma rõõmuallikatega. Olge õnnelikud ja rõõmsad. Kohtumiseni septembris!

Teie Hendrik Agur

 

 99. lennu lõpetas 125 gümnasisti ja 89 põhikoolilõpetajat

KULDMEDALEID: 13

HÕBEMEDALEID: 11

AUSPORTLASEID: 14

KULDMEDALID

HÕBEMEDALID

2017

Anette Anslan

Elisa Litvin

Johanna Maria Pärn

Eike Siilbek

Roosi-Ann Tõlgu

Vanessa Viira

Grete Rahi

Riine Heinsalu

Frida Laigu

Petra Brit Põhjakas

Signe Rebassoo

Kristin Anett Remmelgas

Teele Tuularu

2017

Walter Armulik

Kristiina Angela Kelder

Inger- Adele Mägi

Kirkke Eliise Põldsalu

Aleksander Väär

Killu-Smilla Palk

Henri Roos

Helen Vainola

Eliis Tischler

Mai-Liis Vahemäe

Katarina Kala

EESTI KEELE RE KOLM PARIMAT TULEMUST

12.a Anita Kodanik 97p

12.b Teele Tuularu 99p

12.d Roosi-Ann Tõlgu 99p

MATEMAATIKA RE KOLM PARIMAT TULEMUST

12.b Frida Laigu 98p Lai eksam

12.b Laura Birgit Luiva 99p Lai eksam

12.d Elisa Litvin 97p kitsas eksam

INGLISE KEELE RE KAKS PARIMAT TULEMUST

12.d Eike Siilbek 98p

12.d Vanessa Viira 97p

RAHVUSVAHELISE INGLISE KEELE EKSAMITE TULEMUSTEST 85 õpilast sooritas CAE rahvusvahelise võõrkeeleeksami

C1 tase – 52 ÕPILAST

C2 tase –  30 ÕPILAST (KÕRGEIM TASE)

 

KOOLI AUSPORTLSE aunimetuse said:

Annika Teska

Riine Heinsalu

Henri Roos

Karl Reispass

Henri Ahtiainen

Marten Niilop

Joonas Särglep

Martin Käos

Walter Armulik

Ralf Aron

Raul-Alar Haak

Cristofer Kuusma

Kristjan Laid

Johan Tõugjas

 

Põhikooli lõputunnistuse hinnetega „4“ ja „5“ said 60 õpilast ja kiitusega põhikooli lõpetajaid oli 14.

Põhikooli kiitusega lõpetasid: Derily-Loreen Hint, Alice Jaanus, Jacqueline Elisabeth Lääne, Eva Margareeta Kört, Kerttu-Liis Viires, Mari-Ann Kornak, Ann Viktoria Suik, Tiago Golub, Astra Ilsjan, Kertu Jõgi, Anette Kuusk, Johan Valdemar Leoste, Katarin Mägi ja Triin Vaino.