Avalik teave

22.05.2018

Järelvalve

* Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium 

Põhja piirkonna (Tõnismägi 11, Tallinn) järelvalve ekspert:

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

 

Õppenõukogu koosolekute toimumised 2017/2018 õppeaastal:

ÕN nr 1 - 28.11.2017

ÕN nr 2 - 13.03.2018

ÕN nr 3 - 19.04.2018

ÕN nr 4 - 04.06.2018

ÕN nr 5 - 06.06.2018

ÕN nr 6 - 18.06.2018

ÕN nr 7 - 30.08.2018