Agu Ojasoole omistati Tallinna Haridusameti poolt medal "Tallinn tänab" ja aukiri pikaajalise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest

06.10.2015

Agu Ojasoo töötab Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates 2009/2010. õppeaastast. Õpetaja Ojasoo sai 5. oktoobril 2015 70-aastaseks. Meie tubli õpetaja on rikkalike pedagoogiliste kogemustega, innustav ja eeskujulik ning eriliselt aktiivse ja elujaatava hoiakuga empaatiavõimeline pedagoog. Tema õpilaste tulemused on klassiti GAG esirinnas. Pühendunud ja järjekindla õpetajana oskab ta arvestada metoodiliselt õigesti nii eriandekate, kui ka nõrgemate õpilaste vajadustega ning õigesti suunata.

Õpetaja Agu Ojasoo on lisaks üle-Eestiliselt nõutud, tunnustatud ja innukas matemaatikaõpetajate õpetaja ning täiendkoolitaja. Ta on osalenud õpikute ja riigieksamite väljatöötamisel. ERR ETV saates "Üheksandikud" osalenud õpetajana nägid tema õpetamismeetodeid ja suhtumist ka tuhanded televaatajad, saades kinnitust ja eeskuju, et hea õpetaja peab olema järjekindel, pühendunud ja ja õpilasi innustavaks pedagoogiks, siis on ka tööst loota häid tulemusi. Agu Ojasoo töö ja tegevuse eeskujul on siirdunud palju õpilasi tegelema rohkem reaalteadustega.